Nieuws

Home / Nieuws / LPF Westland dient motie in tegen de “Spreidingswet asielzoekers” in raadsvergadering van 31 januari 2024

LPF Westland dient motie in tegen de “Spreidingswet asielzoekers” in raadsvergadering van 31 januari 2024

LPF Westland dient motie in tegen de “Spreidingswet asielzoekers” in raadsvergadering van 31 januari 2024. 

Op zondag 21 januari jl. is onze fractie opgeschrikt door een groot artikel van AD Westland waarin staat vermeld dat de gemeente volgend jaar maar liefst 705 asielzoekers moet gaan opnemen na het aannemen van de spreidingswet door de 1e Kamer. Als LPF Westland vinden we dit echt een absurditeit ten top. De lokale autonomie wordt ons inziens hiermee door een dictatoriaal demissionair kabinet onderuit gehaald en daarom de volgende motie;

Motie uitspreken tegen de spreidingswet  

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 31 januari 2024

Constaterende dat:

·         De gemeente Westland al heel veel Oekraïense vluchtelingen opvangt. Meer dan de wettelijke taak en zelfs ook voor andere buurgemeente (deze tellen allemaal niet mee).

·         De gemeente Westland daarnaast al vele duizenden arbeidsmigranten huisvest.

·         De eigen inwoners (jongeren/starters) in Westland niet/nauwelijks gehuisvest kunnen worden.

Overwegende dat:

·         De spreidingswet alleen maar zal zorgen voor nog méér asielaanvragen

·         De gemeente Westland helemaal dicht komt te slibben en de sociale cohesie in de verschillende dorpskernen verdwijnt/ verder onder druk komt te staan.

Verzoekt het college :

·         Het onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer dat de invulling van de nieuwe wetgeving niet inpasbaar is binnen de gemeente Westland zoals verwoord in de constateringen en overwegingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens LPF Westland

Dave van Koppen
Fractievoorzitter

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws