Nieuws

Home / Nieuws / Rondvraag commissie Bestuur en Economie van 14 maart betreffende overlast Verdipark Naaldwijk

Rondvraag commissie Bestuur en Economie van 14 maart betreffende overlast Verdipark Naaldwijk

Rondvraag commissie Bestuur en Economie van 14 maart betreffende overlast Verdipark Naaldwijk

De temperatuur stijgt bijna weer en daarmee ook de overlast in de speeltuinen in Westland; ditmaal in het Verdipark in Naaldwijk. Hangjongeren die (zelfs bijna jaarrond) in de speeltuin aanwezig zijn, vernielingen aanrichten, dealen, geluidsoverlast geven en zoals afgelopen week het geval was ín de speeltuin staan te urineren. Er zijn vele meldingen bij politie, gemeente en woningcorporatie gedaan, maar tot op heden helaas nog zonder resultaat. Als buurbewoners iets tegen de hangjongeren zeggen, zoals vorige week tijdens het urineren in de speeltuin het geval was, worden ze uitgescholden en zelfs bedreigd waardoor men in de toekomst minder snel durft op te treden.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.    Is het college bekend met de klachten die de bewoners van dit gebied naar voren brengen?  Zo ja, wat is er met de klachten gedaan?

2.    Welke maatregelen gaat het college nemen om de speeltuinen weer bespeelbaar voor de jeugd te krijgen en te houden?

3.    Is het college bereid om met de woningcorporatie in overleg te gaan om ook het hangen in het trappenhuis tegen te gaan?  (jongeren klimmen nu naar de galerij op de eerste etage en maken van binnenuit het trappenhuis open om zodoende droog en binnen in het trappenhuis te staan)

4.    Is het college bereid meer toezicht op de speeltuinen in te zetten? Hoe gaan ze dit realiseren?

5.    Is het college bereid jongerenwerkers en/of Boa’s in de avond in te zetten in de speeltuin in het Verdipark nu de particuliere beveiligingsbedrijven zijn geschrapt?

Namens de Fractie LPF Westland

Dave van Koppen

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter