Nieuws

Home / Nieuws / Rondvraag commissie Ruimte betreffende verzakkingen Druivenbuurt De Lier

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verzakkingen Druivenbuurt De Lier

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verzakkingen Druivenbuurt De Lier

De Lier heeft binnen Westland te maken met de grootste bodemdaling in Westland.  Onlangs is het weer bevestigd dat door grondwateronttrekking dit proces voortduurt. In een aantal woonwijken zijn door de bodemdaling in de afgelopen tientallen jaren ernstige verzakking ontstaan waarbij het noodzakelijk is gebleken om ingrijpende maatregelen te nemen om de wijk weer op normale hoogte krijgen. In onder andere de bomenbuurt in De Lier, omgeving Eikenhof, Meidoornhof, Plantaan, enz. zijn de afgelopen jaren ingrijpende werkzaamheden geweest om alles weer op het juiste niveau te brengen.

Naast de verzakkingen in de Bomenbuurt zijn de verzakkingen in de Druivenbuurt, omgeving Muskaat, Frankenthaler, Alicante enz., ook als ernstig gekwalificeerd en in het verleden is toegezegd dat deze woonwijk na de Bomenbuurt ook aangepakt gaat worden.

Tot op heden hebben bewoners in deze wijk niets meer vernomen van de gemeente terwijl de problemen zijn toegenomen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  1. Kan de wethouder aangeven of de toenemende verzakkingsproblematiek in de Druivenbuurt gemonitord wordt en zo ja op welke wijze?
  2. Is er al bekend of de uitgevoerde werkzaamheden in de Bomenbuurt navolgingen zullen krijgen in de Druivenbuurt en wanneer dit uitgevoerd gaat worden?

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp
Trudy de Munck – Schoordijk

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter