Standpunten

Home / Standpunten / Dienstverlening gemeente

Dienstverlening gemeente

De overheid is er om de burger te dienen en niet andersom. Verbetering van de service van de gemeente aan onze inwoners moet constant de aandacht hebben. Het moet sneller en adequater, of het nu gaat om de aanvraag van een paspoort, rijbewijs of vergunning.

Afvalinzameling

De huidige manier van afvalinzameling en -verwerking moet kritisch worden bekeken. De ervaringen van de inwoners zijn van groot belang. De nieuwste technieken moeten ten volle worden benut. Hier liggen (grote) kansen!

Blijf op de hoogte

Standpunten