Standpunten

Home / Standpunten / Groen

Groen

Westland is de laatste jaren aantoonbaar groener worden. Vele hectare glas hebben plaats gemaakt voor nieuwe woonwijken waar ook groen en ecologische zones bij zijn aangelegd. Westland is trots op het Staelduinse Bos (100 ha) en op de 7 kilometer prachtige kust. Om de hoek ligt het groene Midden-Delfland, de Broekpolder en het Kraaienest.

1m² kwalitatief groen per inwoner

In de kernen ligt op groengebied nog een opgave. Het kan nog groener! Westland heeft te weinig groen in de kernen, daarom pleiten we ervoor dat de ambitie uit de omgevingsvisie wordt uitgevoerd:  1m² kwalitatief groen per inwoner. Inwoners en het MKB moeten betrokken worden bij de groene inrichting van de kernen. Ook moet het groenonderhoud goed worden bijgehouden. We stimuleren het groen inrichten van privé-tuinen.

Blijf op de hoogte

Standpunten