Standpunten

Home / Standpunten / Huisvesting en wonen

Huisvesting en wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte. LPF Westland hecht hierbij aan het behoud van de Westlandse identiteit. We staan open voor vernieuwing, maar we vinden het erg belangrijk dat Westlanders en hun kinderen hier fijn kunnen (blijven) wonen. Om alle Westlanders van een woning in onze gemeente te kunnen voorzien, pleiten we ervoor om onze eigen inwoners bij zowel sociale huur- als koopwoningen een eerlijke kans te bieden.

Eerlijke toewijzing voor Westlandse woningzoekenden

Voor sociale huurwoningen willen we via lokaal maatwerk de volle wettelijke mogelijkheden gebruiken voor eerlijke toewijzing. Ook bij de toewijzing van nieuwe koopwoningen moeten we alle kansen benutten om Westlandse woningenzoekenden bovenaan de lijst te krijgen. We pleiten voor een stimuleringsregeling om de doorstroming te bevorderen, huizen komen hierdoor vrij voor gezinnen en nieuwbouw richt zich op de toenemende vergrijsde bevolking. Hierbij stimuleren we meergezinswoningen en kangoeroe-woningen, waarin meerdere generaties apart, maar dichtbij elkaar wonen. Zorgen voor elkaar zit nu eenmaal ingebakken in het Westlands DNA.

Verantwoord bouwen binnen de kernen

We moeten verantwoord omgaan met het toevoegen van huizen. Het bouwen van huizen moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid binnen de Westlandse kernen. De ruimte is beperkt en daarom moeten we hier slim en betaalbaar mee omgaan. Als we de kernen te hard uitbreiden, loopt het Westland letterlijk en figuurlijk vast. De doorstroming van het verkeer verslechtert. Daarnaast kunnen er situaties ontstaan waarbij woningen en bedrijven elkaar in de weg gaan zitten en beiden overlast ervaren door de (te) korte afstand van elkaar. Wij pleiten voor inbreiding in plaats van uitbreiding, waarbij er woningen binnen bestaande kernen ontwikkeld worden, bijvoorbeeld door herontwikkeling van winkelpanden buiten het kernwinkelgebied of verouderde bedrijfslocaties.

Daarnaast moeten we hoogbouw niet schuwen op plekken waar dat verantwoord is. Geen onbegrensde groei, maar beheerste groei gericht op de lokale behoefte. Hierbij is rolstoeltoegankelijkheid geen wens, maar een must!

Betaalbare starterswoningen

Het tekort aan starterswoningen baart ook LPF Westland zeer grote zorgen. De huizenprijzen rijzen de pan uit en vele starters vissen achter het net. Sociale huurwoningen zijn er te weinig en ook in het middensegment is weinig betaalbaars te krijgen. Dit probleem reikt verder dan de grenzen van het Westland: in heel Nederland zijn starters de dupe van het woningtekort, met de Randstad als negatieve uitschieter.

Helaas hebben we de marktwerking zelf niet in de hand. Wel kunnen we maximaal middelen en mogelijkheden inzetten om meer betaalbare woningen voor onze jonge woningzoekenden bereikbaar te maken. In de Westlandse woonvisie is vastgelegd dat bij nieuwprojecten er minimaal 50% sociaal en betaalbaar moet worden gebouwd. Er worden momenteel diverse projecten uitgevoerd waar deze norm is toegepast. Daarmee zijn we goed op weg, maar daarnaast moet er nog meer sturing komen op betaalbaarheid bij nieuwbouwprojecten. Het advies van de Jongerenraad om een deel van de woningen exclusief te reserveren voor jonge woningzoekenden, is de moeite waard om verder uit te werken. Daar moet wel een zelfbewoningsplicht aan gekoppeld worden om speculanten buiten de deur te houden.

Er zijn ook lopende projecten waar in het verleden al andere afspraken over zijn vastgelegd en waar geen goedkopere woningen worden gebouwd, zoals onder andere de Westlandse Zoom. Waar mogelijk moeten deze afspraken worden opengebroken om ook hier meer betaalbare woningen te kunnen realiseren.

Zorgprojecten verdienen maximale medewerking

(Particuliere) initiatieven voor woon- en zorgcomplexen zoals Zonneberg in Wateringen, Berkenflat in ’s-Gravenzande, Droom Je Thuis en Huize Dijckwegh in Naaldwijk verdienen maximale medewerking bij de gemeente zonder onnodige bureaucratie.

 

Blijf op de hoogte

Standpunten