Standpunten

Home / Standpunten / Immigratie

Immigratie

Kritisch richting opgelegde norm huisvesting statushouders

LPF Westland pleit voor huisvesting van statushouders in krimpgebieden; de lobby moet zich daarop richten. Statushouders willen we géén voorrang geven op de krappe Westlandse woningmarkt. Statushouders die vanwege het landelijk beleid noodgedwongen ons in de maag gesplitst worden, terwijl de ruimte hier zo schaars is, moeten worden gespreid over de kernen en worden gelimiteerd per straat of wijk. Een andere houding gaat ten koste van de sociale cohesie en de mogelijkheden voor huisvesting van (jonge) Westlandse woningzoekenden.

Focus op integratie van jongs af aan

We zetten ons in voor integratie in plaats van segregatie: we zijn voorstander van openbaar onderwijs, dus géén Islamitische school in Westland. Integreren doe je samen, met elkaar!

 

Blijf op de hoogte

Standpunten