Standpunten

Home / Standpunten / Milieu, duurzaamheid en energie

Milieu, duurzaamheid en energie

Natuurlijk hebben we oog voor het milieu, maar we houden niet van schone-luchtfietserij. We bekijken duurzaamheid liever met een praktische bril. Als we overstappen op alternatieve energiebronnen, dan kiezen we die mogelijkheden die bij een streek als Westland passen. Niet voor niets was het LPF Westland dat destijds een – aangenomen – motie heeft ingediend om windturbines tegen te houden.

Afschaffen van ODE-belasting

LPF Westland wil vol gas de lobby inzetten richting de landelijke overheid tegen ODE belasting. Deze regeling staat de verduurzaming van de tuinbouw in de weg. De glastuinbouwbedrijven in Westland zijn de meest efficiënte en innovatieve agri-bedrijven ter wereld. Zo wordt er volop gebruik gemaakt van aardwarmte, WKK centrales en LED-belichting. Het extra belasten van duurzame energie middels ODE werkt contraproductief en voelt als straf voor alle goede zaken die de tuinbouw bijdraagt op het gebied van duurzaamheid. Ondernemers moeten gestimuleerd worden om te verduurzamen, in plaats van te worden afgestraft.

Niemand verplicht van het gas af

De energietransitie raakt bewoners direct. Wij staan voor keuzevrijheid als het gaat om invullen van de energiebehoefte per woning. Daarbij hoort ook de keuze om te kiezen voor aansluiting op aardgas. Niemand moet verplicht van het gas af!

Westland moet hierin het voortouw nemen om de verplichte afkoppeling van het gas tegen te gaan. Daar waar Europese buurlanden juist aan het aardgas gaan, worden onze bewoners op onvoorziene hoge kosten gejaagd door de energietransitie. Het gasnet is belangrijk voor de continuïteit en geeft mogelijkheden in de toekomst m.b.t. transport voor waterstof.

Duurzame energiebronnen

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, dient maximaal gefaciliteerd te worden. We moeten inzetten op zonne-energie op bedrijfsgebouwen. In Westland is er onvoldoende ruimte voor zonne-weides. We zijn tegen (grootschalige) windturbines.

Veilig water

Goede waterkwaliteit is een issue in Westland. Excessen dienen te worden aangepakt, niet de gehele tuinbouwcluster.

De uitheemse rivierkreeft moet worden bestreden.

Zwemwater moet veilig zijn, doorstroming moet daarvoor worden bevorderd.

We streven naar klimaatadaptief bouwen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan.

Blijf op de hoogte

Standpunten