Standpunten

Home / Standpunten / Onderwijs

Onderwijs

Focus op integratie

LPF Westland focust op integratie in plaats van segregatie. Westland moet zich daarom zo veel mogelijk inzetten op openbaar onderwijs in plaats van onderwijs op basis van religie. Om segregatie te voorkomen moeten kinderen van alle afkomsten en religies samen opgroeien, spelen en leren. Een islamitische school in Westland past niet bij deze gedachte.

Herinvoering schoolzwemmen

LPF Westland pleit voor herinvoering van het vangnet voor het schoolzwemmen. Ieder kind die de basisschool verlaat zou een zwemdiploma moeten hebben.

Leren voor later

Er moet goed overleg komen tussen bedrijven en onderwijs zodat onze jongeren de vaardigheden leren die ze later nodig hebben. Het Westlands Natuur en Techniek (WNT) Web kan hierbij een verbindende rol hebben.

Campusontwikkeling MBO, HBO en WO in het Floragebied

Campus ontwikkeling met zowel het vakcollege als hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs is belangrijk voor het voortbestaan van onze toonaangevende tuinbouwpositie in Nederland en daarbuiten. Met een goede aansluiting tussen de opleidingen worden de onderwijskansen voor onze jongeren vergroot en wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

Blijf op de hoogte

Standpunten