Standpunten

Home / Standpunten / Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. LPF Westland pleit voor cameratoezicht en goede verlichting op onveilige plekken, wat zorgt voor een groter veiligheidsgevoel. Om de druk op de politie te verminderen, pleiten we ook voor meer inzet van particuliere beveiliging. Daarnaast maken we ons hard voor meer agenten in de regio.

Tegengaan van criminaliteit

Ondermijning en vermenging van onder- en bovenwereld is een steeds groter wordend probleem. Er moet voldoende inzet gepleegd worden om ondermijning tegen te gaan. Het is naïef om te denken dat Westland met zijn grote logistieke betekenis oninteressant zou zijn voor de misdaad. LPF Westland pleit voor mobiel cameratoezicht op hotspots.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid laat in verschillende kernen nog te wensen over, vooral de fietsroutes voor scholieren verdienen daarbij extra aandacht. Snelheid beperkende maatregelen in woonwijken juichen wij toe.

Blijf op de hoogte

Standpunten