Standpunten

Home / Standpunten / Verkeer

Verkeer

Het Westland is een druk gebied met een infrastructuur die niet met z’n tijd is meegegaan. We kunnen niet de hele regio asfalteren, en dat is ook het laatste wat we willen. Maar als we kritisch kijken naar de doorstroming, dan is het duidelijk dat er ‘iets’ moet gebeuren. Voor ondernemers, voor inwoners, voor schoolkinderen, voor sporters, voor recreanten – voor iedere Westlander.

Verkeersveiligheid

Op verschillende punten in Westland wordt veel te hard gereden. Berichten daarover komen uit nagenoeg alle kernen. LPF Westland pleit voor snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen in wijken en dorpscentra, die per situatie verschillend kunnen zijn. Waar mogelijk kan de aanleg van rotondes snelheid beperkend werken. Dit bevordert ook de doorstroming van het verkeer.

Parkeerdruk

De parkeerdruk in de dorpscentra is groot. Uitbreiding van de parkeerruimte op maaiveld gaat ten koste van andere functies zoals wonen of groen en dan ontstaat daar weer een probleem. De oplossing voor het parkeerprobleem moet dus veel meer gezocht worden in parkeren op daken of ondergronds.

Handhaving van blauwe zones is belangrijk om parkeerruimte voor winkelend publiek beschikbaar te houden.

Verkeersontwikkelingen

De aanleg van de zogeheten snelfietspaden juichen we als LPF Westland toe. Het aantal toegenomen elektrische auto’s vraagt om aanleg van meer laadpalen. Wel dient er te worden gekeken naar de haalbaarheid van het elektriciteitsnetwerk en andere mogelijke gevolgen.

Blijf op de hoogte

Standpunten