Standpunten

Home / Standpunten / Ondernemend Westland

Ondernemend Westland

Een florerend midden- en kleinbedrijf en optimaal ondernemersklimaat is essentieel voor een levendige gemeente. Het is belangrijk dat MKB Westland zich voor 100% kan blijven inzetten voor deze achterban. Samen met de gemeente is er gewerkt aan diverse initiatieven om de Westlandse MKB’ers te ondersteunen, LPF Westland ondersteunt dit van harte.

Koop lokaal stimuleren

De gemeente moet haar inwoners zoveel mogelijk stimuleren om lokaal te kopen. Het koopgedrag van mensen verandert, dat vergt voortdurend inspelen op die veranderde behoefte. De gemeente moet dat faciliteren met compacte kernwinkelgebieden van hoge kwaliteit, waar mensen graag op af komen.

Een financiële tegemoetkoming voor winkeliers die buiten het kernwinkelgebied gevestigd zijn, kan helpen als stimulans om te verhuizen naar de winkelkern. Dat geeft de gemeente op haar beurt ruimte voor herbestemming voor wonen of groen.

Doorzetten van terrasuitbreiding

Veel MKB-ers hebben lucht nodig om bij te komen van de coronaperiode. Lang niet iedere ondernemer heeft (voldoende) gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen. De tijdelijke terrassenuitbreiding in verband met corona mag wat LPF Westland betreft een permanent karakter krijgen. De ervaringen zijn positief en het past bij levendige kernen.

Eén zakelijk aanspreekpunt binnen de gemeente

Er moet voor Westlandse ondernemers één zakelijke accounthouder als aanspreekpunt binnen de gemeente zijn. De accounthouder zet die zaken uit en bewaakt de belangen van Westlandse ondernemers binnen de gemeente. Zo worden onze ondernemers niet langer van het kastje naar de muur gestuurd.

Meer aanbestedingen voor Westlandse ondernemers

Het is van belang dat gemeentelijke opdrachten – waar mogelijk – vaker worden uitbesteed aan Westlandse bedrijven, in plaats van aanbestedingen gunnen aan ondernemers buiten onze regio. Hier moet de gemeente volop inzetten. Eigen Westlandse bedrijven eerst!

MKB lasten in samenspraak met ondernemersverenigingen

Lokale MKB lasten moeten binnen de perken blijven en uitlegbaar zijn. Plannen die het MKB raken moeten in samenspraak met MKB Westland en de lokale BIZ tot stand komen. Dat vergroot het draagvlak en maakt dat de uitvoering soepeler verloopt.

Blijf op de hoogte

Standpunten