Standpunten

Home / Standpunten / Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid

Goede, betaalbare zorg dichtbij

Wij willen dat iedere Westlander hier oud moet kunnen worden, maar wel op een plezierige en waardige manier. Respect voor de generatie die Westland heeft opgebouwd is helemaal op z’n plaats, maar ook de jonge Westlander moet niet vergeten worden.

Voorkomen is beter dan genezen

Goede en menselijke zorg is ongelooflijk belangrijk. Voorlichting over gezonde voeding is noodzakelijk; we moeten inzetten op preventie. Voorkomen is beter dan genezen! Wij kiezen voor een Westland met voldoende zorgfaciliteiten, dichtbij de inwoners in elke kern. Maar ook een Westland met mogelijkheden voor om elkaar, jong en oud, te ontmoeten en initiatieven om onze inwoners langer fit te houden. Een Westland waarin mantelzorgers worden ondersteund bij hun zware taak.

Verpleeghuizen & thuiszorg

We houden het zorgvoorzieningenpeil in de regio in stand en willen het aantal verpleeghuisplaatsen uitbreiden. Het tekort aan verpleeghuisbedden baart LPF Westland grote zorgen. De nieuwbouw van de Naaldhorst, waar in deze collegeperiode de eerste stappen voor zijn gezet, moet tot uitvoering komen. Daar kan het echter niet bij blijven. Mogelijkheden op de huidige Wittebrug locatie in Poeldijk en in de nieuw te bouwen wijk Wateringen-Noord moeten worden benut. LPF Westland wil dat kleinschalige zorgaanbieders meer mogelijkheden en ruimte in Westland krijgen zorg aan te bieden. Wie goede thuiszorg nodig heeft, moet daarop kunnen vertrouwen. De wachtlijsten voor de WMO moeten daarom zo snel mogelijk worden weggewerkt. Ook zetten we ons in voor het behoud van een dementievriendelijke gemeente.

GGZ

Goede geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is onmisbaar voor onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat patiënten voldoende begeleiding kunnen krijgen en dat er voldoende opnameplaatsen beschikbaar zijn.

Besparen in plaats van bezuinigen

Om te besparen in de zorg wil LPF Westland bekijken waar kan worden gesneden in de bureaucratie. Op de zorg aan het bed mag niet bezuinigd worden. Kritisch blijft LPF Westland kijken naar de hoog opgelopen zorgkosten zoals jeugdzorg en PGB. Het kan en mag geen open-einde regeling zijn. Een waterdicht systeem voor indicatiestellingen is een must.

Blijf op de hoogte

Standpunten