Vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op

Vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op

Vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op

In de afgelopen weken zijn er wegwerkzaamheden verricht aan de Arckelweg te Poeldijk ter hoogte van de rotonde bij bedrijventerrein ABC-Westland. De weg werd opgebroken en er was een tekstkar te zien met de tekst dat de weg tot 18 augustus jl. zou zijn afgesloten. Naarmate de werkzaamheden vorderde en er rond 14 augustus contouren zichtbaar werd wat de werkzaamheden als resultaat zouden opleveren, werd duidelijk zichtbaar dat het weggedeelte voor het (vracht) autoverkeer er smaller uitzag dan voorheen. Deze vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op.

Bij nameten van het wegdeel blijkt nu dat deze versmald is van de bestaande 7.20 mtr naar 6 mtr. Gezien de hoeveelheid vrachtverkeer wat vanuit Monster via de “Paul Captijnlaan” richting Wateringen/A4 gaat en de hoeveelheid vervoersbewegingen van- en naar het ABC-Westland terrein, een vreemde optie. Immers de vrachtwagens mogen een voorgeschreven maximumbreedte hebben van 2,55 meter en 2,60 bij geconditioneerd vervoer, wat de kans op ongevallen bij een dergelijke versmalling doet toenemen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  1. Kan de wethouder aangeven waarvoor er voor dergelijke rigoureuze versmalling van het wegdeel bij de Arckelweg in Poeldijk is besloten en wat de kosten van deze operatie zijn geweest?
  2. Is er vooraf overleg geweest met de transportsector in Westland in het algemeen en met de directie van ABC-Westland in het bijzonder over deze wegversmalling?
  3. Wat gaat het college doen indien blijkt dat deze versmalling ongevallen met zich mee gaat brengen?

Namens LPF Westland,

Peter Voskamp
John Witkamp